Tổng quan
10/11/2021

#1. Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng việc sử dụng các công cụ, phần mềm, làm thay đổi cơ bản cách doanh nghiệp vận hành và mang đến giá trị cho khách hàng. 

Chuyển đổi số là gì? Hiểu theo phương thức cắt nghĩa cụm từ chuyển đổi số:

Tham khảo một số nhận định về chuyển đổi số
Tham khảo một số nhận định về chuyển đổi số

Ngoài ra, tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” còn được hiểu phổ biến theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Hiện nay, chuyển đổi số không chỉ có vai trò quan trọng, chiến lược của các doanh nghiệp mà còn là mục tiêu của khối đơn vị Nhà nước,…

Ngoài ra, chuyển đổi số là sự thay đổi văn hóa đòi hỏi các đơn vị phải liên tục thách thức thực trạng của doanh nghiệp, thử nghiệm thường xuyên và sẵn sàng đối mặt với thất bại. Đôi khi điều này có nghĩa là từ bỏ các quy trình kinh doanh dài hạn mà doanh nghiệp đã thiết lập để chuyển sang một cách tiếp cận mới vẫn đang được xác định.

Bóng đen của đại dịch COVID-19, khiến việc chuyển đổi trong doanh nghiệp trở nên cấp bách hơn, buộc nhiều doanh nghiệp phải tăng tốc, thay đổi nhằm tồn tại giữa thời cuộc.

Công thức của chuyển đổi số

Để chuyển đổi số trong doanh nghiệp thành công, đó là sự kết hợp ăn ý, nỗ lực từ việc Xác định Quy trình rõ ràng, phù hợp với doanh nghiệp, khả năng tiếp cận của đội ngũ nhân sự và bộ công cụ, phần mềm phù hợp.