THỬ THÁCH

CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Công nghệ thông tin
0

Kết thúc ngày 30/12/2023

Số hoá thông tin và kết nối dữ liệu du lịch.

0$

By

VTC

Công nghệ phần mềm
0

Kết thúc ngày 30/12/2023

Giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

0$

By

VTC

Công nghệ phần mềm
0

Kết thúc ngày 30/12/2023

Ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc nông sản

0$

By

VTC

Công nghệ phần mềm