Trung Quốc thống trị cuộc chơi năng lượng tái tạo
Trung Quốc thống trị cuộc chơi năng lượng tái tạo

26/06/2023

Trung Quốc hiện đang sở hữu một lợi thế quan trọng trong lĩnh vực pin mặt trời, khi họ sản xuất 80% tổng số tấm pin trên toàn cầu. Điều này đem lại cho đất nước này một vị thế quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử
Xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử

01/11/2022

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại vừa được Bộ Công Thương ban hành đó là xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

01/11/2022

Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phiên bản 2.0 có vai trò quan trọng trong việc phát triển CPĐT của ngành.

Vinh danh nhiều giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số
Vinh danh nhiều giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số

21/10/2022

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2022 đã vinh danh nhiều giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số.

Tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số
Tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số

21/10/2022

Ngày 9/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã tổ chức Hội thảo "Tăng tốc chuyển đổi số: Vì lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp".

Thêm một nền tảng số quốc gia chính thức ra mắt
Thêm một nền tảng số quốc gia chính thức ra mắt

21/10/2022

Thêm một nền tảng số quốc gia vừa chính thức ra mắt công chúng, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng chính phủ số, xã hội số tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
Nhiều hoạt động thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

21/10/2022

Tỉnh Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả tích cực về chuyển đổi số trong 9 tháng năm 2022, đặc biệt là về chính quyền số. Nhiều hoạt động đang tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy hơn nữa chương trình chuyển đổi số tại địa phương.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang

21/10/2022

Trung tuần tháng 9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký ban hành Quyết định số 2937 về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang.

Bộ Quốc phòng thúc đẩy công tác chuyển đổi số
Bộ Quốc phòng thúc đẩy công tác chuyển đổi số

21/10/2022

Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.