Vĩnh Phúc: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả ngành du lịch

Written by Admin 11/09/2023

Nằm giáp Thủ đô Hà Nội, lại có hệ thống giao thông kết nối với các địa phương thuận lợi cùng hệ thống cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại, Vĩnh Phúc được đánh giá là “vùng đất vàng” cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động du lịch tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng vốn có. Vì thế, tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiên cứu, cơ cấu lại ngành du lịch nhằm đảm bảo sự phát triển song song giữa việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn và việc bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hoá cũng như bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đồng thời, bên cạnh việc ưu tiên nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng cơ sở, mạng lưới giao thông, tỉnh cũng sẽ hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư và tiếp tục xúc tiến hoạt động quảng bá, hợp tác du lịch để ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế biết tới và lựa chọn Vĩnh Phúc như một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Việt Nam. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển thị trường, sản phẩm du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa.

Nắm bắt xu thế ứng dụng công nghệ số vào du lịch, ngành du lịch Vĩnh Phúc đã xây dựng, phát triển các ứng dụng du lịch thông minh được xây dựng trên nền tảng của công nghệ thông tin - truyền thông, bảo đảm sự tương tác giữa nhà quản lý - doanh nghiệp và khách du lịch, ứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu khách du lịch. Một số đơn vị hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch có sự dịch chuyển từ mô hình kinh doanh du lịch truyền thống sang mô hình kinh doanh du lịch hiện đại theo chuỗi mô hình ứng dụng công nghệ số. Trong đó, việc quét mã QR để thanh toán được triển khai ở nhiều cơ sở du lịch. 

Tam Đảo – một điểm đến hấp dẫn về đêm

Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang xây dựng, phát triển du lịch thông minh tập trung vào các khía cạnh: Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, cung cấp thông tin dịch vụ du lịch thông qua các nền tảng công nghệ thông tin, truyền thông và trải nghiệm các tiện ích thông minh đối với du khách. Hiện website dulichvinhphuc.gov.vn đã cập nhật đầy đủ các điểm đến du lịch, các khách sạn, nhà hàng, các địa điểm vui chơi, mua sắm; các tin tức, sự kiện về du lịch...Du khách khi có nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc chỉ cần click vào trang web là có thể nắm bắt được tổng quan về du lịch Vĩnh Phúc cũng như các dịch vụ, điểm đến, các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc đã khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh và Khai mạc du lịch Chào hè Vĩnh phúc 2023. Chỉ sau 2 tuần đi vào hoạt động, cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Vĩnh Phúc đã đánh dấu bước phát triển và những nỗ lực mới của ngành Du lịch Vĩnh Phúc, góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch của Việt Nam.


Việc ra đời Cổng thông tin du lịch thông minh là một sự kiện đánh dấu bước phát triển và những nỗ lực mới của Ngành du lịch Vĩnh Phúc nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng với nền công nghệ tiên tiến nhất của cuộc cách mạng 4.0 như trí tuệ nhân tạo, tham quan thực tế ảo VR 360... nhằm hỗ trợ du khách trải nghiệm, hỗ trợ du khách lựa chọn lịch trình yêu thích, tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch tỉnh Vĩnh Phúc bằng hình thức điện tử. Cung cấp sản phẩm du lịch thông minh trên thiết bị di động cho các doanh nghiệp phát triển du lịch và khách du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Tại địa chỉ: 
https://visitvinhphuc.com và ứng dụng du lịch thông minh (APP) trên điện thoại giúp du khách có thể tìm hiểu, cập nhật và tra cứu bất kỳ thông tin nào liên quan đến điểm đến, danh lam thắng cảnh, làng nghề tiêu biểu, nơi lưu trú, nhà hàng, địa điểm mua sắm… và nhiều tiện ích khác.


Đại Lải nên thơ

Việc xây dựng thành công cổng thông tin du lịch thông minh là kết quả của của sự đồng lòng trong việc thực hiện chủ trương về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Cổng thông tin du lịch thông minh đi vào hoạt động là bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng để ngành Văn hóa làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ, đồng thời quảng bá văn hóa, du lịch.


Ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng các website du lịch và mạng xã hội Facebook, Zalo, Cổng thông tin du lịch, Ứng dụng du lịch thông minh với mục đích hình thành hệ sinh thái du lịch, tạo tương hỗ giữa du khách, chính quyền và doanh nghiệp. Xây dựng ngành Du lịch chất lượng cao, phục vụ du khách, thúc đẩy đóng góp vào phát triển nền kinh tế bền vững. Những hoạt động chuyển đổi số đó đã và đang tác động tích cực tới sự phát triển của ngành du lịch không khói của địa phương. 


Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc xác định tập trung hoàn thiện các phần mềm, chương trình quảng bá du lịch bằng công nghệ, kiện toàn và xây dựng tốt đội ngũ những người quản lý, xúc tiến du lịch am hiểu công nghệ và chuyển đổi số, đào tạo, khuyến khích các cơ sở du lịch ứng dụng chuyển đổi số…để công tác chuyển đổi số du lịch đạt hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng vững chắc của ngành du lịch địa phương.

With an ideal location next to Hanoi, a convenient transportation system connected with other localities, and a system of natural landscape, historical - cultural relics and modern tourism infrastructure, Vinh Phuc is said to be a “golden land” for tourism development. However, the province’s tourism efficiency is not on a par with its inherent potential. Therefore, the province has restructured the sector to effectively exploit the potential and advantages of natural landscape and humanistic tourism resources, preserving historical and cultural values and protecting resources and the environment at the same time. Apart from prioritizing resources for development of infrastructure and transport system, the province has made efforts to complete its mechanisms and policies to attract investors and promote tourism promotion and cooperation activities, so that more and more international tourists will know about and choose Vinh Phuc as a must-see place in Vietnam. In particular, the province has promoted application of digital technology to developing tourism markets and products, exploiting the potential and strengths of cultural tourism products.


Grasping the trend of applying digital technology to tourism, Vinh Phuc province’s tourism sector has developed smart tourism apps on the foundation of information and communication technology, ensuring the interaction between managers, businesses and tourists, and applying technology to serving tourists’ needs. Some tourism service providers have shifted from traditional tourism business models to modern ones following a series of digital technology application models. In particular, scanning QR codes for payment is implemented in many tourist facilities.


Tam Dao - an attractive nightlife destination

The Tourism Information and Promotion Center under the provincial Department of Culture, Sports and Tourism has developed smart tourism with a focus on promoting tourism images, providing tourism service information through information and communication technology platforms and experience of smart utilities for tourists. Currently, the website dulichvinhphuc.gov.vn has been fully updated with tourist destinations, hotels, restaurants, entertainment and shopping places, tourism news and events. Tourists who need to visit or relax in Vinh Phuc province just need to click on the website to get an overview of the tourism industry as well as services, destinations, hotels and restaurants in the province.


In particular, Vinh Phuc province has opened the Smart Tourism Information Portal and a tourism opening ceremony to welcome Vinh Phuc Summer 2023. After only 2 weeks in operation, the Smart Tourism Information Portal has marked a step forward and new effort of Vinh Phuc province’s tourism sector, contributing to the successful implementation of digital transformation in Vietnam's tourism sector.


The launch of the Smart Tourism Information Portal is an event marking the development and new efforts of the province’s tourism sector to meet the requirements of effective implementation of the Politburo’s Resolution No.08-NQ/TW on developing tourism into a key economic sector and the Prime Minister’s Directive No.16/CT-TTg on enhancing capacity to access the Fourth Industrial Revolution.


Vinh Phuc province’s smart tourism system is built with the most advanced technology of the Fourth Industrial Revolution such as artificial intelligence and virtual reality to help tourists experience and choose their favorite schedules, promote local tourism electronically, and provide smart tourism products on mobile devices for tourism development businesses and tourists in Vinh Phuc province.


The website
https://visitvinhphuc.com and the smart travel app help tourists learn, update and look up any information related to destinations, scenic spots, typical craft villages, accommodations, restaurants, shopping locations and many other amenities.


Poetic Dai Lai

The successful construction of the Smart Travel Information Portal is attributed to consensus in implementing the policy on developing tourism into a key economic sector of the Provincial Party Committee and People’s Committee of Vinh Phuc province. The operation of the portal is an important step in the process of building an e-Government towards a digital government, a digital economy, and a digital society, creating a foundation for the cultural sector to do a good job of preserving and promoting culture and tourism.


Vinh Phuc province’s tourism sector has built tourism websites and social networks such as Facebook, Zalo, Tourism Portal, and smart travel apps with the aim of forming a tourism ecosystem, creating reciprocity between tourists, local government and businesses, building a high-quality tourism industry, serving tourists, promoting contributions to sustainable economic development. Those digital transformation activities have positively impacted the development of the local tourism industry.  


In the coming time, Vinh Phuc is determined to complete software and tourism promotion programs using technology, consolidate and build a team of tourism managers and promoters who have a good understanding of technology and digital transformation, train and encourage tourism establishments to apply digital transformation to effectively implement digital transformation in the tourism industry, contributing to the sustainable growth of the tourism sector in the province.

Câu chuyện thành công khác

Toàn cảnh bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Khởi nghiệp đang là chủ đề nhận được nhiều quan tâm tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới. Khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo sự tăng trưởng kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Công nghệ phần mềm
Xây dựng thương hiệu cho người khởi nghiệp

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Xây dựng các khu công nghệ tập trung từ lâu đã là hướng đi trọng tâm của chính quyền TP.HCM nói riêng và Chính phủ Việt Nam nói chung. Đi vào hoạt động đến nay vừa tròn 20 năm, Công viên phần mềm Quang Trung tập hợp hàng trăm doanh nghiệp công nghệ của khu vực miền Nam, trong đó có 5 doanh nghiệp có quy mô trên 1000 người. Quan trọng nhất, khu công nghệ tập trung này mang đến nhiều cơ hội kết nối với đối tác lớn, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá thương hiệu của mình.

Công nghệ phần mềm
Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” .

Công nghệ phần mềm
SBC 2021: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

13/10/2023


By

Admin

Được phát động vào ngày 19/01/2021 tại Trường Đại học Ngoại Thương, sau hơn một tháng mở đơn đăng ký, cuộc thi toàn cầu về Sáng tạo kinh doanh xã hội – SBC 2021 đã thu về được nhiều thành tích ấn tượng. Trên quy mô toàn cầu, SBC 2021 đã nhận được 163 dự án đăng ký (nhóm) dự thi của hơn 650 người tham gia đến từ 24 quốc gia và 80 trường đại học trên toàn thế giới.

Công nghệ phần mềm
Khát vọng đưa công nghệ Việt vươn tầm thế giới

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Việt Nam từ một quốc gia đứng vị trí thứ 4 trong 6 nước ASEAN, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vươn lên thứ hạng 3, chỉ sau Indonesia và Singapore. Hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Chính phủ Việt Nam đã quyết định đề ra mục tiêu tạo 10 kỳ lân công nghệ vào năm 2030 và trở thành trung tâm khởi nghiệp công nghệ của Đông Nam Á.

Công nghệ phần mềm
Nếu như những năm trước, Việt Nam chỉ thu hút được 1 - 3% tổng vốn đầu tư mạo hiểm của khu vực ĐNA thì nay con số đó đã là 19%, tăng từ vị trí số 5 lên vị trí số 3 chỉ sau Indonesia và Singapore.

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Nếu như những năm trước, Việt Nam chỉ thu hút được 1 - 3% tổng vốn đầu tư mạo hiểm của khu vực ĐNA thì nay con số đó đã là 19%, tăng từ vị trí số 5 lên vị trí số 3 chỉ sau Indonesia và Singapore.

Công nghệ phần mềm
Hệ sinh thái ezCloud: Giải quyết ba bài toán của ngành du lịch

13/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Trong bối cảnh công nghệ thông tin, các dịch vụ số đang ngày càng phát triển không ngừng như hiện nay, thì du lịch cũng là một ngành tất yếu cần phải “chuyển mình”. Đón đầu xu hướng đó, Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu đã cho ra mắt Hệ sinh thái ezCloud. Đây là bộ giải pháp dành cho các khách sạn và khu vui chơi, quản lý 3 hoạt động chính, quan trọng nhất trong dịch vụ du lịch đó là: Vận hành, phân phối và bán hàng.

Công nghệ phần mềm
Đại học Thái Nguyên – Bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo

12/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Kể từ khi Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) và gần nhất là quyết định 188 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án tại các trường thành viên và đơn vị trực thuộc.

Công nghệ phần mềm
Vườn ươm khởi nghiệp - bệ phóng cho các startup Hải Phòng

12/10/2023


By

Admin

(kbchn) - Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Start up Hải Phòng được thành lập bởi Trung tâm Phát triển khoa học - công nghệ và Đổi mới sáng tạo ISC, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Start up Hải Phòng có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Công nghệ phần mềm